Verdubbeling van het aantal letsels bij wielrenners

Van de Blog

via: 112groningen.nl

Verdubbeling van het aantal letsels bij wielrenners

via: 112groningen.nl

via: 112groningen.nl

In de afgelopen jaren is het aantal behandelingen van wielrenners op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) van een ziekenhuis fors gestegen, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Binnen drie jaar tijd is het aantal behandelingen zelfs verdubbeld van 2000 behandelingen per jaar in 2007-2010, naar 4.200 in 2013.

Drukke fietspaden

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal wielrenners of het aantal wielrenuren niet is gestegen: het aantal wielrenners is stabiel gebleven rond de 1,5 miljoen en het aantal uren dat wielrenners op de fiets zitten is zelfs gedaald met 50 miljoen uur naar 200 miljoen uur per jaar. Wel blijkt uit het onderzoek dat het aantal botsingen tussen verschillende soorten fietsers toeneemt. Zowel tussen wielrenners onderling, als tussen recreatieve fietsers en wielrenners, zijn er meer ongelukken. Drie op de tien ongelukken tussen fietsers en wielrenners vindt plaats binnen de bebouwde kom, terwijl wielrenners 65% van hun route juist in de polders rijden. Deze gegevens lijken erop te wijzen dat de drukte op de Nederlandse fietspaden toeneemt. In de komende jaren zal de drukte op fietspaden alleen maar toenemen doordat er meer ouderen komen door de vergrijzing en omdat ouderen steeds meer fietsuren maken.

Voorkom ongelukken

Om ongelukken te voorkomen, is het belangrijk dat wielrenners en fietsers rekening met elkaar houden. Wil als wielrenner niet volluit gaan op drukke fietspaden, maar wacht daarmee tot buiten de bebouwde kom. Hou rekening met andere fietsers en geef hen de ruimte. Voorkom ook dat andere fietsers van je schrikken door ruim van te voren met je bel aan te geven dat je er langs wilt.

Wat kun je doen bij letsel?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en als wielrenner ben je erg kwetsbaar. Botbreuken en schouders- en hoofdblessures komen dan ook veelvuldig voor onder gevallen wielrenners. Daarnaast kunnen je kleding en fiets ook flink beschadigd zijn na een val of kan het zelfs zijn dat je een poosje niet kunt werken. Als je door de schuld van iemand anders valt en schade hebt, dan kun je diegene aansprakelijk stellen en heb je recht op een letselschadevergoeding. Zorg daarom altijd dat je na een valpartij gegevens uitwisselt met diegene met wie je in botsing bent gekomen.